Esteettömyyden huomioiminen rakentamisessa


Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
 
Uudessa asetuksessa on huomioitu esteettömyys laajasti ja selkeytetty vaatimuksia sekä sisällytetty vaatimuksia, joiden avulla täytämme rakentamisessamme paremmin yhdenvertaisuuslaissa edellytettyjä syrjimistä kieltäviä pykäliä ja mahdollistamme kaiken ikäisten ja toimintakykyisten pärjäämisen yhteiskunnassamme samanarvoisina kuin kaikki muutkin.
 
Ohjeessa on nyt myös mainittu ratkaisuna kevythissit, joita on jo vuosia esimerkiksi Ruotsissa käytetty palvelemaan esteetöntä kulkua julkisissa rakennuksissa, toimistoissa, varastorakennuksissa sekä omakotitaloissa.
 
Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta: