Presidentti hyväksyi 16.12. hissiturvallisuuslain, jolla toimeenpannaan EU direktiivi 2014/33/EU (hissidirektiivi) Suomen lainsäädäntöön. Uudessa laissa huomioidaan myös konedirektiivin 2006/42/EU mukaisten kevythissien käytönaikainen turvallisuus.

Laki astuu voimaan 1.1.2017.

Alla linkki uuteen lakiin:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161134