Hoiva-alan palvelujen tarve kehittyy nopeasti. Tarpeisiin vastataan kehittämällä jatkuvasti uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa teknologialla on yhä merkittävämpi rooli.

Tervetuloa tutustumaan uusiin ajatuksiin ja tulevaisuuden ratkaisuihin, joilla pyritään helpottamaan hoiva-alan ammattilaisten työtä ja takaamaan ikääntyvälle arvokas vanhuus.

Linkki opukseen: Hoivatyön tulevaisuus