Er Cibes hjemmeheiser sikre?

Ja, en heis i boligen er sikker så lenge du følger de gjeldende byggeregler og lar en installatør installere hjemmeheisen. Det er derfor viktig at heisen du kjøper følger de EU-standarder som gjelder for sikkerhet og tilgjengelighet. Cibes Lifts heiser oppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC og de europeiske normer for plattformheiser og trappeheiser EN 81-41 och EN 81-40. Våre heiser oppfyller også de norske TEK10 kravene.

Det er også viktig at montøren som skal installere din heis er utdannet på produktet. Derfor kan det kjennes trygt å la installeringen bli utført av Cibes Lifts egne montører eller noen av våre sertifiserte partnere.

Det er også viktig å være klar over at service bør utføres jevnlig på heisen.Antall anbefalte servicebesøk per år avhenger av hvor ofte hjemmeheisen til brukt. En heis fra Cibes krever færre service besøk enn en konvensjonell heis.

 

Kontakt Cibes Lift

Vårt team av erfarende fagfolk vil hjelpe deg med å finne tilgjenlighetsløsninger tilpasset dine spesifikke behov.

Telefon: +47 56 32 00 09
E-post:  info@cibeslift.no

broschyr