Ansvarsfriskrivning

Ansvar Gällande innehållet i Cibes Lift Creator

Cibes Lift Creator genererar endast bilder som en förhandsvisning för demonstrationssyfte och bör ej användas som konstruktions- eller byggunderlag. Vänligen kontakta Cibes Lifts närmaste kontor för ytterligare information och hjälp i sådana frågor. Informationen som presenteras i Cibes Lift Creator uppdateras med jämna mellanrum. Cibes Lift Group AB frånsäger sig allt ansvar och garanterar inte riktigheten, fullständigheten och aktualiteten hos informationen i web-verktyget Cibes Lift Creator. Det finns ingen garanti för säljbarhet, eller lämplighet för en viss användning, uttryckligen eller underförstått, avseende informationen eller annan aspekt av hisskonfigurationer som skapats i detta web-verktyg. Den utomhushiss som visas i en av miljöbilderna är ej anpassad till förhållanden i norra Europa.

Upphovsrätt

Copyright 2017 Cibes Lift Group AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet inklusive bilder och utformningen av Cibes Lift Creator är föremål för upphovsrättsskydd och andra lagar till skydd för immateriella rättigheter. Ingen spridning, reproduktion eller förändring av innehållet i dessa bilder eller övrig information är tillåten utan skriftligt tillstånd från utgivaren. Därutöver får innehållet inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för tredje part för kommersiella syften utan tillstånd från Cibes Lift Group AB.