Cibes utvecklar framtidens hissar

CiCon är ett modernt, LIN bus-baserat styrsystem, som öppnar fantastiska utvecklingsmöjligheter för våra hissar. LIN bus har använts länge inom bilindustrin men vi är de första som applicerar teknologin på skruvdrivna hissar. CiCon är hissinnovation från insidan som öppnar helt nya vägar för vår framtida utveckling.

 

 

 

Hissinnovation från insidan

LIN bus-teknologi är anpassningsbar och kan hantera mycket komplexa funktioner. CiCon öppnar många nya möjligheter för våra hissar och flera spännande projekt har redan startat:

 • Energioptimerat drivsystem
 • Ljudoptimerat drivsystem
 •  IoT-funktioner för smarta hissar
 • Nya designtillval

 

 

Hissar med högre standard

Frekvensomvandlare med mjukstart och CiLow batterinödsänkning med batteriövervakning är standard för alla hissar som levereras med CiCon. 

 • Mjukstart & mjukstopp
 • CiLow batterinödsänkning
 • Högre standard & komfort

 

 

Hissar för hållbar utveckling

CiCons effektiva kablagelösningar och smarta LED-teknologi minskar både miljöpåverkan och energikonsumtion.

 • 60% mindre kablage
 • Energieffektiv LED-teknologi
 • Energieffektiv ljusprogrammering

 

 

Skräddarsydda hissfunktioner

CiCon gör det enkelt att anpassa hissens funktioner. Belysning, dörrlås, dörröppningstid, nästan vad du vill, kan skräddarsys av våra tekniker via vår smarta Cidis-display.

 • Scrolla
 • Ställ in
 • Validera

 

 

Hissar med hög säkerhet

CiCon är ett SIL3-certifierat styrsystem. Det innebär att din hiss är mycket väl skyddad mot elektroniska störningar från annan trådlös teknik. SIL3  är den högsta klassningen som förekommer i vår bransch.

 • SIL3 = Safety Integrity Level 3
 • Skyddar hissen mot elektroniska störningar
 • Den högsta SIL-klassningen i vår bransch