Cibes Eco-Lift

Cibes Lift tar ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Inom ramen för konceptet Cibes Eco-Lift har vi samlat våra miljöfördelar.

  • Cibes hissar är återvinningsbara till 95%
  • Cibes miljöpolicy tar hänsyn till hela livscykeln, från tillverkning till återvinning
  • Cibes tillhandahåller BIM-ritningar som kan ge bättre kontroll över livscykelkostnader

Med Cibes Energikalkylator beräknar du den förväntade energiförbrukningen för Cibes hissmodeller.
Hissar från Cibes Lift uppfyller kraven i BREEAM, ett av världens största miljöcertifieringssystem för hållbart byggande.

 


Beräkna Cibes energieffektivitet

Med Cibes Energikalkylator beräknar du den förväntade energiförbrukningen för Cibes hissmodeller. Kalkylatorn tar hänsyn till hissens individuella konfiguration och användarfrekvens.

 Börja mäta nu

Energycalculator


Ge din BREEAM-klassning extra poäng

Cibes hissar kan bidra med 2 poäng till BREEAM-klassningen av ditt projekt, vilket är den högsta poäng som en hiss kan uppnå.

Så uppfyller Cibes hissar energikraven:
• Hissen går i standby-läge efter en förutbestämd tid
• Våra hissmodeller har frekvensomvandlare
• Energibesparande LED-belysning
• Belysning som stängs av automatiskt
• Automatisk låsning av dörrarna som minskar energiförbrukningen


Cibes Lift som BIM-objekt

Cibes Lift  tillhandahåller BIM-ritningar (Building Information Modeling) som effektiviserar arbetsflödet i ett byggprojekt samt ger bättre kontroll över livscykelkostnader och energiåtgång. 

Fördelarna med Cibes och BIM:

  • Cibes hissar integreras snabbt och enkelt i komplexa byggprojekt
  • Dynamiken i BIM gör att hissens konfiguration kan anpassas till projektet
  • Snabb och enkel hantering med bara några klick!

 Cibes BIM-objects

Bim

Miljöpolicy

Cibes Lift Group är ledande i frågor gällande miljöinriktade åtgärder inom vårt industrisegment. Koncernens miljöprogram karakteriseras av ett helhetstänk, ständigt förbättringsarbete, teknisk utveckling och en effektiv resursanvändning. Vårt förhållningssätt skapar konkurrensfördelar och bidrar till en hållbar utveckling. 

 

 


Effektiv resursanvändning

Vårt hänsynstagande till våra produkter och tjänsters totala livscykel säkerställer att:
• Förbrukning av energi och råmaterial reduceras.
• Avfall och restprodukter minimeras och avfallshanteringen förenklas.

 


Helhetstänk

Våra åtgärder för minskad miljöpåverkan inbegriper:
• Hänsyn till produkternas hela livscykel.
• Att inta en ledande position i fråga om miljöansvar, med gällande miljölagstiftning och regler som minimikrav.
• Åtgärder för att förhindra negativ miljöpåverkan inom verksamheten.
• Motivera våra leverantörer att följa principerna för vår miljöpolicy.

 

Teknisk utveckling

Vi ställer höga krav på en hållbar teknisk utveckling genom att:
• Kontinuerligt verka för att minska vår miljöpåverkan, ex. rörande energiförbrukning, ljudnivåer och andra miljöpåverkande faktorer.
• Arbeta för att minska användningen av miljöfarliga material.
• Verka för och använda oss av transportlösningar med liten miljöpåverkan.

 

Ständigt förbättringsarbete

Våra miljöåtgärder integreras i verksamhetens alla delar och förbättras ständigt genom:
• Tydlig formulering, kommunikation och uppföljning enligt tydliga mål.
• Engagemang från samtliga anställda.