Är Cibes villahissar säkra?

Ja, din hemmahiss är säker så länge som du följer de användarråd som Cibes ger och de byggregler som Boverket rekommenderar.

Det är därför viktigt att se till att hissen du köper följer de EU-standarder som gäller för säkerhet och tillgänglighet. Cibes Lifts hissar uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC och de europeiska normerna för plattformshissar och trapphissar EN 81-41 och EN 81-40.

Det är även viktigt att montören som skall installera din hiss är utbildad på produkten. Därför kan det kännas tryggt att låta montaget utföras av Cibes Lifts egna montörer eller någon av våra certifierade partners.

Efter installation kräver Boverket att hissen besiktigas av en oberoende, licensierad inspektör. Cibes Lift kan hjälpa dig med att boka inspektion av hissen.

Det är också viktigt att vara medveten om att service måste utföras på hissen. Lämpligt antal servicebesök per år beror på hur ofta hissen används. En hiss från Cibes kräver dock mycket mindre service än en konventionell hiss.

 

Några säkra hissar från Cibes är:

Kontakta Cibes Lift
Låt våra säljare guida dig till den bästa hisslösningen för dig:

Phone:   +46 26 17 14 00
Email:    info@cibeslift.com

broschyr