Finansiering av hiss för hemmet

Kostnaden för hiss i hemmet är överkomligt i förhållande till de fördelar den innebär samt sett till andrahandsvärdet på din investering. En vertikal hiss som uppfyller alla säkerhetskrav kostar mellan 180 000 kronor och en miljon, installerad och klar. En trapphiss kostar något mindre, mellan 90 000 och 250 000 kronor.

För den som har svårt att röra sig i sitt hem finns det möjligheter att få bostadsanpassningsbidrag för att installera en hisslösning. Detta är möjligt för den som har bott i huset under lång tid och när behovet har uppstått i efterhand. Behovet ska fastställas av en läkare och en arbetsterapeut. Kontakta oss för mer information om möjligheterna till kommunalt bidrag.

finansiering

Några bättre alternativ från Cibes är:

Kontakta Cibes Lift
Låt våra säljare guida dig till den bästa hisslösningen för dig:

Phone:   +46 26 17 14 00
Email:    info@cibeslift.com

broschyr