Varuhissar från Cibes Lift

I många byggnader behöver man kunna transportera både människor och gods mellan olika våningsplan för att den dagliga verksamheten skall fungera. Cibes varuhissar klarar 1000 kg last och är certifierade för både person- och godstransport. Det innebär att Cibes varuhissar löser både tillgänglighet och godstransport med en enda hiss! 

Varuhissar till ett bra pris

Cibes godshissar levereras med prefabricerat schakt och montaget kräver endast mindre strukturella ingrepp i byggnaden. Den enkla och snabb installationen innebär att Cibes varuhissar har ett betydligt lägre pris jämfört med konventionella hissar.

 
Varuhiss Cibes A8000 - Varuhissar

Varuhiss Cibes A8000

Plattformshiss med märklast 1000 kg

Varuhiss Cibes A8000 är en stor och kraftfull hiss som är godkänd för både gods- och persontransport. Cibes A8000 kan lyfta 1000 kg och klarar pallar, pallyftare och medföljande personal.


Läs mer om möjligheterna


Kontakta Cibes Lift

Låt våra säljare guida dig till den bästa hisslösningen för dig:

Phone:    +46 26 17 14 00

Kontakta oss Våra broschyrer